lk6    Expertgroep KWALITIJD

 

 

 

Marijke BurghoornNaast zelfstandig organisatieadviseur is Marijke Lean Six Sigma Black Belt en heeft zij haar eigen adviesorganisatie Marijke Burghoorn Training en Advies.

Marijke is afgestudeerd in de Culturele Antropologie (1993). Via verschillende beleidsfuncties in de zorg in 2000 als organisatie-adviseur bij TNO Management Consultants begonnen. Daar heeft zij veel ervaring opgedaan in strategieontwikkeling, kwaliteitsmanagement en resultaatsturing.

Sinds 2012 is zij werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur, met name in de gezondheidszorg en non-profitorganisaties. Opdrachten op het gebied van Lean Six Sigma trajecten, incidentonderzoeken in de gezondheidszorg, begeleiding organisaties richting certificering, en audittrajecten.

Visie op kwaliteitsmanagement

"Binnen het kwaliteitsmanagement staan er voor mij twee vragen centraal: 1. Hoe zorgen we ervoor dat de klant de best mogelijke zorg of dienstverlening krijgt en 2. Hoe kunnen we het werk voor medewerkers zo makkelijk mogelijk maken? Wat helpt hen nou echt om hun werk zo goed mogelijk te doen?

Vanuit die invalshoek kijk ik naar de doelen van een organisatie, de wijze waarop die organisatie werkt en naar de uiteindelijke prestaties, daarbij altijd aandacht bestedend aan het reflecterend en lerend vermogen van die organisatie".

De site van Lemon Consulting
 


Manon Diepenmaat

Verandering komt pas tot stand als medewerkers de verandering zelf (mede) mogen bepalen. Ik ben niet de expert, dat zijn de medewerkers! Het gaat erom deze expertise te zien en te benutten. Het liefst niet door mij, maar door henzelf, zodat eigenaarschap daar ligt waar deze hoort en medewerkers wíllen bijdragen aan verandering.
Ik bekijk vraagstukken graag vanuit andere invalshoeken en ga hands-on te werk. Analytisch, optimistisch, doortastend en resultaatgericht zijn woorden die bij mij passen in mijn werk als trainer en adviseur. Daarnaast publiceer ik regelmatig over mijn werkervaringen en ben ik onder meer co-auteur van de managementboeken ‘Lean: van hype naar verbetercultuur’ en ‘A3 methodiek’.

De site van Lemon Consulting

 


Caroline EulderinkCaroline Eulderink

 

Caroline is een met passie gedreven professional, die jarenlange ervaring heeft in de zorg als kwaliteitsfunctionaris en klachtenfunctionaris bij zorginstellingen. Naast kwaliteitsmanagement heeft ze ook veel ervaring met procesmanagement en managementondersteuning.

Sinds 2014 werkt ze als zelfstandig adviseur kwaliteit en veiligheid met haar eigen bedrijf HKH Kwaliteit & Certificering. Ze adviseert en ondersteunt zorgaanbieders op het gebied van kwaliteit, naast andere werkzaamheden als bijvoorbeeld het coördineren van een Europees onderzoeksproject.

Caroline kijkt graag met een objectieve blik naar processen, waarbij professionals soms verblind worden door hun inhoudelijke kennis, is niet alleen kritisch, maar draagt ook concrete oplossingen aan. Door een pragmatische aanpak weet ze management en medewerkers te motiveren om de kwaliteit te verbeteren.

Caroline wil vooral bereiken dat kwaliteit niet als een obstakel maar als een voordeel wordt ervaren.
hkh


Pieter v. Lierop

Pieter van Lierop is sinds 2018 werkzaam voor Certiked in de rol van beoordelaar. Hij is als opleider en zelfstandig adviseur werkzaam .

Sedert een groot aantal jaren beweegt Pieter zich op het terrein van kwaliteitsmanagement. Zo heeft hij meegewerkt als meelezer aan diverse publicaties en heeft hij zelf publicaties op zijn naam staan op het terrein van organisatieontwikkeling en financiering van de gezondheidszorg
De laatste jaren heeft hij zich ook toegelegd op het trainen en scholen van medewerkers. Wat dat laatste betreft is hij kerndocent van managementopleidingen in de zorg en heeft hij verschillende modules voor bachelor- en masteropleidingen ontwikkeld.

 

 


Marianne v. Lohuizen

Na studie bedrijfskunde voor de arbeidsmarkt diverse jaren gewerkt in de uitzend- en detacheringsbranche in diverse functies, onder andere als consultant en commercieel manager.

Daarna 14 jaar lang als zelfstandig ondernemer eigen kraamzorgorganisatie opgestart en succesvol geleid. Daarnaast voor een ziekenhuis een kraamzorgorganisatie opgestart en de laatste 3 jaar zelfstandig ondernemerschap gecombineerd met een functie als Manager Kraamzorg voor een ziekenhuis.

Sinds 2017 maakt Marianne als gekwalificeerd auditor deel uit van de Expertgroep Kwalitijd.Arnold Roozendaal

Arnold is directeur van een organisatieadviesbureau, met als specialiteit de begeleiding van complexe veranderprocessen in organisaties. Arnold heeft zich gespecialiseerd in de relatie tussen leiderschap-, mens- en organisatieontwikkeling.

Hij kijkt naar organisaties als een levend lerend organisme: een systeem met een ziel, karakter en eigen identiteit, deel uitmakend van een netwerk binnen de maatschappelijke context. Hij bouwt graag bouwen aan vitale organisaties met een kloppend hart.

In organisaties gaat hij dan ook altijd op zoek naar datgene dat stroomt en wat er klopt (levensader, energie, vitaliteit) en probeert daar bij aan te sluiten. Daarbij schuwt  hij tegendraadse interventies niet. Zijn klanten zijn organisaties die de visie, de ambitie, de drive en het lef hebben om nu en in de toekomst onderscheidend te presteren en daarvoor in zowel medewerkers als de organisatie investeren.

Arnold voert certificatieonderzoeken uit binnen de branches: bedrijfsleven, kennisintensieve dienstverlening, gezondheidszorg en het onderwijs.

De site van De Goudse School 
Cathy Snel

Cathy is als directeur van E3 Bedrijfssystemen met haar bedrijvigheid en het netwerk van experts vooral actief in de sectoren gezondheid, zorg en welzijn en op de domeinen kwaliteit en veiligheid. Hierbij worden verschillende invalshoeken gekozen, afhankelijk van de vraagstelling (onderzoeken, meedenken, ondersteunen, veranderen, herontwerpen, coachen en trainen).
Cathy heeft kennis en ervaring opgedaan in een breed spectrum binnen de sector gezondheid, zorg en welzijn: kind- en jeugdzorg; jongerenwerk; cultureel werk; maatschappelijke dienstverlening; verzorging & verpleging; kraamzorg etc. Zowel vanuit operationele-, management- als directiefuncties.

Op het gebied van kwaliteitszorg heeft zij bijgedragen aan de ontwikkeling van onder andere toetsingskaders, wegingskaders en kwaliteitskaders. Sinds 1996 is Cathy als lead auditor betrokken bij bedrijfsonderzoeken in het kader van kwaliteit, veiligheid en calamiteiten.

Als voorzitter van de Expertgroep Kwalitijd en lid van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement is Cathy een van de aanjagers van een beweging die een nieuw kwaliteitsdenken wil realiseren. Uitgaande van de bewezen waarden, internationaal erkende kwaliteitsprincipes en competenties, met minder regels en een grotere herkenbaarheid bij de gebruiker.

Cathy is gecertificeerd NNK/EOQ Manager.

De site van E3 Bedrijfssystemen
Stefan Sterrenberg

Stefan heeft ruim 20 jaar ervaring als kwaliteitsadviseur in de zorg. Na zijn studie beleids- en organisatiewetenschappen in Tilburg, werkte hij onder andere in de jeugdzorg, de GGZ en bij de GGD. In die tijd was hij ook lid van de commissie van het Centraal College van Deskundigen Zorg en Welzijn.

Sinds 2017 is Stefan actief als zelfstandig (interim) adviseur, auditor, (incident)onderzoeker en trainer. In deze rol adviseert en ondersteunt hij organisaties in zorg en welzijn bij kwaliteitsvraagstukken, organisatieontwikkeling en certificeringen. Stefan is door het NNK/ EOQ gecertificeerd als Quality Manager.

  De site van Sterrenberg OrganisatieadviesBarend Voskuilen

Profiel van Barend: integrerende kwaliteitszorg in de zorg met de patiënt als partner, Fysiotherapie, coaching, mediation, patientveiligheid, certificering, samenwerken in ketens, patiëntervaringen, Planetree, kortcyclisch verbeteren, landelijke samenwerkingsprojecten begeleiden (doorbraak/Sneller Beter), NIAZ, HKZ, ISO, Prince II, Doorbraak, Patiëntveiligheid, dissiminatie, verspreiding best practices

• Fysiotherapie, Intervisiecoach, Visiteur Fysiotherapiepraktijken
• Laed auditor ISO 9001/2015, Auditor bij Certiked
• Expert kwaliteitsystemen die aansluiten bij uw organisatie.
• Patient safety officer en Breakthrough specialist (IHI Boston)
• Ketenzorgregiseur, met als focus, patiëntgecentreerde zorg voor specifieke patiëntengroepen en zelfstandig oud worden.
• Projectleider/coach met sterke inhoudelijke kennis
• Adviseur; steeds op zoek naar nieuwe wegen om op creatieve manier bestaande patronen te doorbreken
• Mens; Echte vernieuwer die kan omgaan met onzekerheid en goed kan inspelen op snel veranderende situaties. Weet zich materie snel eigen te maken. Focus op grote plaatje en vasthoudend in bereiken van doelen. Open eerlijk en nieuwsgierig, kritisch, analytisch, intuïtief, loyaal invoelend.

Specialisaties: Fysiotherapie, Certificering , intervisie, coaching, Ketenzorg, medische maatschappen, chronisch zieken, co-morbiditeit, innovatie, ziekenhuizen, begeleiden zingevende veranderprocessen, creativiteit.

 tubDe site van TUBadvies Jacqueline v. Zeeland

Jarenlang werkzaam in de gezondheidszorg, sector VVT,in verschillende functies. De eerste 10 jaar in de functie van wijkverpleegkundige en intaker. Daarna de overstap gemaakt naar de functie van beleidsmedewerker en een aantal jaren gewerkt als beleidsmedewerker Zorginnovatie en Onderzoek & Ontwikkeling.
De laatste jaren in de functie van adviseur op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Hierbij verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het meerjaren strategisch beleid, kwaliteitsbeleid en zorgbeleid en het uitvoeren van organisatieadviesprojecten.

Tevens aantal jaren coördinator interne audits en begeleider van externe audits, waaronder HKZ en ISO.