lk6    Expertgroep KWALITIJD

 

 

Onze visie

Wij luisteren naar het verhaal van medewerkers. Welke dilemma’s komen zij tegen in hun werk? Hoe gaan ze hiermee om? Wat kunnen we daarvan leren?

De dagelijkse praktijk vormt het vertrekpunt voor onderzoek.
Niet de normen of eisen, maar in de eerste plaats de ervaringen en blik van professionals die hun werk zo betekenisvol proberen uit te voeren. In welke mate worden professionals door de organisatie gefaciliteerd om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren? Zodanig dat dit bijdraagt aan het hogere doel van de organisatie?

Wij slaan de brug tussen de leefwereld (het gedrag en handelen in de dagelijkse praktijk) en de systeemwereld (de structuur van eisen en normen), die een organisatie in onze overtuiging beide nodig zal hebben.

Deze visie vraagt om professionals die een kwaliteitskader niet als leidend beschouwen, maar als middel om kwaliteit in een organisatie stevig neer te zetten en te verbeteren.
In ons netwerk zijn professionals aangesloten die deze visie delen.

Onze aanpak bepalen we per situatie. Deze kan bestaan uit gesprekken met medewerkers, teams en stakeholders; het doen van steekproeven; het observeren van de praktijk, het uitvoeren van een documentenstudie of een combinatie hiervan.

Wij onderzoeken de kwaliteit van organisaties door te reflecteren op de bedoeling van de norm

Lees meer over Who's Afraid of Red, Yellow and Blue, oftewel: Doorontwikkelen naar de Eenvoud, in een artikel in het blad Kwaliteit in Zorg.