lk6    Expertgroep KWALITIJD

 

 

Certificatie-onderzoek 

Externe audits helpen organisaties te reflecteren op de kwaliteit in hun organisatie. De manier waarop je het onderzoek inricht kan richting geven aan reflectie; bottom-up in plaats van top-down: het primaire proces is het uitgangspunt.
Gestart wordt met de dagelijkse praktijk bij de klant en medewerker om vervolgens toe te werken naar een steeds abstracter management- en procesniveau. In de auditgesprekken gaan de auditoren met medewerkers in gesprek over de situatie in de praktijk. Hoe gaan dingen? Hoe werkt het? Wat werkt daarin goed? Wat is voor verbetering vatbaar?
We maken daarbij gebruik van de kennis en expertise van medewerkers. Zij weten als geen ander wat er wel en niet goed gaat. Wij verzamelen deze informatie en verwerken het tot een advies.

Incidentenonderzoek

We hebben allemaal de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en werknemers voor ogen. Inzicht in de oorzaak van een incident geeft de mogelijkheid om te leren en processen te verbeteren zodat het incident zich niet kan herhalen. Het kunnen belangrijke aanknopingspunten zijn voor nieuwe inzichten en toepassingen in de praktijk. Onze onderzoekers zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van onafhankelijke incidentenonderzoeken en in het signaleren van verbeterpunten. Onderzoekers voldoen uiteraard aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Calamiteitenonderzoek

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid. Zo luidt de officiële definitie. Het is wettelijk verplicht om een calamiteit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Per 1 oktober 2015 heeft de IGJ bepaald dat de behandeling van calamiteiten in de gehandicapten en ouderenzorg, als er sprake is van overlijden, een commissie of onderzoeksteam moet worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Deze rol kan door onze onderzoekers vervuld worden. Meer informatie over deze wetgeving kunt u lezen op de website van de IGJ.

Audits en audittrainingen

Interne audits leveren vaak niet het rendement op dat organisaties ervan mogen verwachten. Met onze frisse kijk op het uitvoeren van audits worden audits weer zinvolle instrumenten voor diagnose en verbetering. Auditen vanuit de ‘bedoeling’, de werkpraktijk centraal én eigenaarschap bij de medewerkers leggen, zijn principes die centraal staan in onze audits en trainingen. Expertgroep Kwalitijd werkt daarin samen met Lemon Consulting.